Saturday, April 18, 2009

MAJLIS KOPERASI MALAYSIA


Tajuk: Sidang Akhbar Penubuhan MAJLIS KOPERASI MALAYSIA
Tarikh: 14 April 2009MUKADIMAH

1. 21 Julai 1922 - Koperasi Kredit Pertama: Syarikat Bekerjasama Jimat Cermat Dan Pinjaman
Wang, Pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad.

2. Selepas Perang Dunia Ke 2 - Syarikat Kampong Kerjasama Kerana Meminjam Wang
Dengan Tanggungan Tidak Berhad , Tebuk Hj. Musa, Titi Serong , Krian ( Penanam padi ).

3. 12 Mei 1971 – ANGKASA didaftarkan.

Bilangan koperasi yang didaftarkan di Malaysia sehingga tahun 2007 adalah sebanyak 5,170 buah koperasi, manakala jumlah anggota adalah sebanyak 5,864,250 orang.

Pencapaian koperasi sepertimana yang diisytiharkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada tahun 2009 adalah gerakan koperasi hanya menyumbang sebanyak 1% KDNK Negara, manakala SKM mensasarkan 5% KDNK pada tahun 2013.

Dalam penyusunan kabinet baru 2009, Perdana Menteri telah memansuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dengan demikian, tiada lagi kementerian khusus yang menaungi gerakan koperasi. Kini koperasi menjadi entiti perniagaan biasa yang akan bersaing di persada perniagaan nasional dan antarabangsa.

PENUBUHAN MAJLIS KOPERASI MALAYSIA (MKM)

Definisi: MKM ialah satu badan yang terdiri daripada koperasi-koperasi dari seluruh Malaysia yang berdaftar dan layak menjadi ahli MKM. Tujuan MKM adalah untuk mewujudkan satu lagi saluran bagi memperjuangkan konsep koperasi untuk mempertingkatkan nilai tambah kepada usaha kerajaan dalam menambahbaikan ekonomi rakyat Malaysia. Melalui saluran ini, MKM dapat memperkembangkan konsep koperasi ke tahap yang lebih tinggi serta mengubahsuai sistem koperasi menjurus kepada perniagaan yang mantap dan professional dalam memperkukuhkan ekonomi anggota-anggota koperasi.

Tujuan: Perkembangan terkini menunjukkan bahawa payung koperasi dari MECD adalah telah dimansuhkan mengakibatkan kedudukan koperasi terumbang-ambing tanpa nampak penghujungnya. Oleh itu, semua koperasi perlu bekerjasama antara satu sama lain mengikut sektor-sektor tertentu jika ingin terus menjadi pertubuhan ekonomi yang releven. Walaupun sewaktu MECD pencapaian koperasi tidak menampakkan kejayaan yang sepatutnya memandangkan pergerakan koperasi Cuma menyumbang 1% sahaja KDNK Negara.Oleh itu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur ( DPMMKL) terpanggil untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk menjadikan koperasi lebih mantap dan egen pembangunan ekonomi yang efektif. DPMMKL mencadangkan satu Majlis Koperasi-koperasi yang dinamakan Majlis Koperasi Malaysia diwujudkan dalam usaha membantu kerajaan ke arah mempertingkatkan ekonomi Malaysia. DPMMKL juga boleh memberi kepimpinan dan bimbingan kepada koperasi-koperasi di Malaysia dalam usaha mencapai matlamat tersebut. Justeru itu, MKM boleh dilihat sebagai payung koperasi-koperasi dan saluran suara bagi pihak koperasi-koperasi untuk menyampaikan hasrat tujuan kepada pihak yang berwajib.

Struktur: Ahli MKM hendaklah terdiri daripada semua pengerusi-pengerusi koperasi di Malaysia yang berdaftar mengikut klasifikasi masing-masing seperti koperasi kredit, agrobisnes, pengguna, perkhidmatan, pengeluaran dan lain-lain dengan syarat koperasi-koperasi yang diklasifikasi tersebut harus bergabung aset dan kepakaran untuk keuntungan maksima melalui keusahawanan mereka secara global. Dicadangkan juga bahawa MKM ini terbuka, dan semua ahli-ahli MKM berpeluang untuk memberi pandangan dan cadangan usahasama serta mewujudkan tabungnya sendiri untuk kepentingan koperasi-koperasi yang bergabung di bawah MKM. Satu jawatankuasa penaja telah ditubuhkan di bawah program DPMMKL yang mana buat sementara ini, Presiden MKM seharusnya Yang DiPertua Dewan PMMKL dan semua jawatankuasa ini digarap sebagai Protem Komiti.

Satu perjumpaan akan diadakan tidak lama lagi untuk pelancaran rasmi dan pelantikan penjawat-penjawat MKM. Semua koperasi yang menganggotai MKM akan menandatangani satu memorandum persefahaman ke arah pembentukan MKM. Semua koperasi dari seluruh Malaysia dijemput untuk menghadiri mesyuarat ini. Jelajah penerangan ke seluruh negara akan dibuat untuk memberi maklumat berkaitan dengan penubuhan MKM. Diharap penubuhan ini dapat memberi galakan dan nafas baru kepada koperasi-koperasi Malaysia dalam usaha mengembangkan ekonomi yang berpaksikan kepada keusahawanan dan perniagaan.

Jawatankuasa Penaja MKM

Presiden : Presiden DPMMKL

Timbalan Presiden : Timbalan Presidan DPMMKL


AJK : Jawatankuasa DPMMKL (sementara).